למועדפים  
מדריך למורה
לפניך סרטוני הדרכה המסבירים את העבודה באתר.
הקישורים מובילים לסרטון מחוץ לאתר המחצית השלישית.


תהליך ההעסקה:
כניסה ראשונה למערכת - (יעודכן בקרוב)
איך להתחבר לאתר בפעם הראשונה ולעדכן את הפרטים האישייםהדרכה למורה:

סימון נוכחות - (יעודכן בקרוב)
איך לעדכן נוכחות עבור התלמידים בקבוצות הלימוד

הקלדת ציונים - (יעודכן בקרוב)
איך להקליד ציונים עבור התלמידים ואיך מסמנים תלמידים שלא ניגשו

מילוי חוות דעת - (יעודכן בקרוב)
איך למלא חוות דעת שבועיות על התלמידים