למועדפים  
מדריך למשתמש
לפניך סרטוני הדרכה המסבירים את העבודה באתר.
הקישורים מובילים לסרטון מחוץ לאתר המחצית השלישית.


תהליך ההעסקה:
איך להתחבר לאתר בפעם הראשונה ולעדכן את הפרטים האישייםהדרכה למנהל/ת מרכז למידה:
איך רושמים תלמיד,
איך נמצא אותו במסך החיפוש
איך נשנה שובר תשלום לתלמיד,
ואיך ניתן להזיז תלמיד מקבוצה לקבוצה

במקרה והתלמיד קיים במערכת, אבל לא מצליחים לראות אותו

איך נוודא שכל התלמידים שילמו
ואיך נטפל באיפוס שובר התשלום ו/או שינוי הסכום לתשלום

איך נעביר תלמיד למרכז אחר


לנוחיותכם, קיימת גם מצגת הדרכה להדפסה: