למועדפים  
מדריך למשתמש
לפניך סרטוני הדרכה המסבירים את העבודה באתר.
הקישורים מובילים לסרטון מחוץ לאתר המחצית השלישית.


תהליך ההעסקה:
איך להתחבר לאתר בפעם הראשונה ולעדכן את הפרטים האישייםהדרכה למנהל/ת מרכז למידה:
הוספת רישום תלמיד, חיפוש ושיוך לקבוצת הלימוד (יועלה בקרוב)
איך רושמים תלמיד,
איך נמצא אותו במסך החיפוש
איך נשנה שובר תשלום לתלמיד,
ואיך ניתן להזיז תלמיד מקבוצה לקבוצה

נעלם לי התלמיד - מה עושים? (יועלה בקרוב)
במקרה והתלמיד קיים במערכת, אבל לא מצליחים לראות אותו

מעקב אחר התשלומים (יועלה בקרוב)
איך נוודא שכל התלמידים שילמו
ואיך נטפל באיפוס שובר התשלום ו/או שינוי הסכום לתשלום

העברת תלמיד למרכז אחר
איך נעביר תלמיד למרכז אחר


לנוחיותכם, קיימת גם מצגת הדרכה להדפסה: